Vrijwilligers gezocht voor het Alzheimer Café Heuvelrug

 Alzheimer Café Heuvelrug

In Nederland zijn er momenteel 240 Alzheimer Cafés, waarvan het Reizend Alzheimer Café Heuvelrug er één is. Om een Café goed te kunnen laten draaien zijn er vrijwilligers nodig, mensen die als gastvrouw of gastheer aanwezig willen zijn op de maandelijkse Café-middag. Wellicht iets voor u?

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats, één keer per maand, voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Iedere maand staat een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd. Er zijn muzikale intermezzo’s en er is ruimte voor gezelligheid en contact met elkaar. Alzheimer Cafés staan bekend als waardevolle bijeenkomsten waar in alle openheid over dementie gesproken wordt.

De vrijwillige gastvrouwen en gastheren ontvangen de gasten en maken hen wegwijs. Zij maken een praatje en zorgen voor de koffie. Zij verzorgen ook de informatietafel van Alzheimer Nederland.

Het Alzheimer Café wordt op een vaste middag in de maand georganiseerd, in Utrechtse Heuvelrug elke 2e maandagmiddag van de maand afwisselend in Doorn, Maarn, Leersum en Amerongen. In juli en augustus is het Alzheimer Café gesloten, een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verplaatst. Het programma bestaat uit onderwerpen waar mensen met dementie en hun naasten het meest mee te maken hebben. Bijvoorbeeld:

  • Wat is dementie?
  • Hoe wordt de diagnose dementie gesteld?
  • Wat is de rol van de huisarts?
  • Hoe ga je om met gedragsveranderingen?

Er is een vaste structuur in het programma van iedere Café-middag. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 14.30 uur met een interview of presentatie van een half uur van de gastspreker. Vervolgens is er een half uur pauze en een half uur vragen stellen. Het programma eindigt om 16.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten.

De vrijwilligers werken samen met de leden van de werkgroep en de gespreksleider(s) van het Alzheimer Café. Van hen wordt verwacht dat ze naast de Cafémiddagen ook tijd beschikbaar stellen incidentele bijscholing georganiseerd door Alzheimer Nederland. U bent ook welkom als vrijwilliger als u niet iedere maand in het Café kunt zijn.

Heeft u interesse?
Voor meer informatie over het Alzheimer Café en het vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Alida Melkert, tel. 030 6562977 of e-mail; zeist@alzheimer-nederland.nl

De organisatie is in handen van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist e.o. i.s.m. QuaRijn, Sociaal Dorpsteam, Samen op de Heuvelrug, Ontmoetingscentrum Amerongen, Heuvelrug Senioren en Dorpsnetwerk Leersum.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door