Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Wat kan een gemeente of zorgaanbieder van dagactiviteiten doen om het aanbod te vergroten en beter aan te laten sluiten op de behoefte? 

Deze vragen stonden centraal tijdens de online bijeenkomst op 30 januari 2023. Deze bijeenkomst was onderdeel van dagactiviteiten voor mensen met dementie (ADMD).

Onder leiding van Inge Diepman werden tijdens het rondetafelgesprek ervaringen en resultaten van projecten besproken. Ook kwamen de uitdagingen bij het versterken van het aanbod van dagactiviteiten aan bod. Vanuit verschillende perspectieven werd dit gesprek gevoerd.