Wereld Alzheimer Dag in Bunnik

Donderdag 8 september, Bunnik, bezoek aan het Fort bij Rijnauwen

Programma ‘Samen op pad’

Dit jaar is het thema van Wereld Alzheimer Dag 'Samen op pad'. Alzheimer Café Bunnik besteedt graag aandacht aan Wereld Alzheimer Dag door letterlijk ‘Samen op pad’ te gaan naar Fort Rijnauwen.

Locatie en vertrektijd

We vertrekken om 18.30 uur vanaf locatie DUO aan de pastoor Heggelaan 2, 3981 GJ Bunnik. Het is mogelijk met de rolstoel mee te gaan. 

Programma

Vanaf 18:45 uur staat koffie/thee klaar in de kantine op het Fort. Daniëlle Snellenberg en Dick de Wissel vertellen iets over het Fort, de ontstaansgeschiedenis en functies.
Daarna maken we een korte wandeling over het Fort. Na terugkeer drinken we nog een kop koffie of thee en praten we nog wat na. Rond 20.30 uur keren we huiswaarts.

Aanmelden vooraf noodzakelijk

Voor de mensen die moeilijk of niet zelfstandig naar het Fort kunnen komen hebben we vervoer geregeld. 
Dit kan t/m maandag 29 augustus 2022 bij Anneke van Doorne, coördinator van het Alzheimer Café. Email: a.vandoorne@alzheimervrijwilligers.nl 
Telefoon: 06 53969777.

Voor de overige gasten: opgave van tevoren is wenselijk maar niet per se noodzakelijk. Als u iemand mee wilt brengen, van harte welkom.

Het programma Fort Rijnauwen Alzheimer Cafe Bunnik

Deze pagina maakt deel uit van