Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Nooit te oud om te groeien

Locatie
Wijkinloophuis Zeist-West, De Clomp 33-02, Zeist.

Tijdstip
Vrijdag-ochtend van 10.00 uur - 12.00 uur. Inloop vanaf 09.45 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 55103578 of een email sturen naar [email protected]. Aan deelname zijn geen kosten verbonden (vrijwillige bijdrage is welkom). Deze bijeenkomsten zijn mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en in samenwerking met het wijkinloophuis Zeist-West.

Zingevingsbijeenkomst