Afgelast. Zolang mogelijk thuis wonen

Een ergotherapeut geeft nuttige tips en handvatten om ouderen met dementie zo goed mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te laten voeren in hun eigen omgeving.

Corona voorzorgen

Helaas zijn we gedwongen deze bijeenkomst niet door te laten gaan gezien de actuele stand van zaken rond het corona virus.

Deze activiteit maakt deel uit van