Bestuurslid vrijwilligersbeleid

Het bestuur van de afdeling Zuid-Holland Noord wil meer aandacht geven aan de werving en begeleiding van de vrijwilligers binnen de afdeling. Wij zoeken daarvoor iemand die samen met het bestuurslid Alzheimercafés  hieraan vorm wil geven.

Doelstelling Alzheimer Nederland 

Alzheimer Nederland werkt al 30 jaar aan een betere toekomst voor mensen met dementie en hun omgeving. Het is onze missie om dementie te voorkomen of te genezen. Met 48 regionale afdelingen en 250 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk bereik.  

De meeste vrijwilligers zijn werkzaam in de Alzheimer Cafés, m.n. in de werkgroepen. Daarnaast zijn alle bestuursleden vrijwilliger en behoren ook de collectanten, trainers en voorlichters tot de groep vrijwilligers. 

In de Regio Zuid-Holland Noord zijn 7 Alzheimer Cafés. Dit zijn: het Alzheimer Café (AC) Alphen a.d. Rijn, AC Bollenstreek, AC Kaag & Braassem/Nieuwkoop; AC Katwijk; AC Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, AC Teylingen en AC Voorschoten. 

Verantwoordelijkheden Afdelingsbestuur 

Het bestuur van de regionale afdeling Zuid- Holland Noord is verantwoordelijk voor de continuïteit binnen de toegewezen regio van o.a. de AC’s, voor de belangenbehartiging Samenleving, belangenbehartiging Keten Dementie, training Samen Dementie Vriendelijk en Voorlichting. In het bestuur heeft een bestuurslid de portefeuille Vrijwilligersbeleid in zijn/haar beheer. Hij/zij is het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. 

Werkzaamheden bestuurslid portefeuille Vrijwilligersbeheer 

  1. Aanspreekpunt zijn voor alle vrijwilligers, zowel praktisch als sociaal 

  • Het inschrijven van nieuwe vrijwilligers in relatiebeheersysteem CRM/Nexios 

  • Het verwerken van mutaties (in de werkgroep) t.b.v. relatiebeheersysteem CRM/ Nexios 

  • Het doorsturen van informatie vanuit AN naar alle vrijwilligers 

  • Het activeren van vrijwilligers gebruik te maken van de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering van AN 

  • Verzorgen van een jaarlijkse attentie voor de vrijwilligers (b.v.kerst) 

  1. Het opstellen van een plan t.b.v. het werven van vrijwilligers 

  • Actief betrokken zijn bij het werven van vrijwilligers 

  • Bijdrage leveren aan het activiteitenplan en begroting van het afdelingsbestuur t.b.v. de vrijwilligers 

  1. In principe een maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst organiseren voor alle werkgroepleden en vrijwilligers (met een informatief onderdeel en een sociaal deel) in samenspraak met bestuur en bestuurslid portefeuillehouder Coördinator AC’s 

Deze pagina maakt deel uit van