Dementie: het belang van slapen

Ruimte Plus
Merelhof 7-11
2251DA Voorschoten
Nederland

* Goed uitgerust zijn, dan weten wij ons allemaal fitter en helder.
* Helpt slapen bij dementie?
* Is er een relatie tussen slapen en het ontwikkelen van dementie?
* Heeft slapen een positieve invloed op dementie?


Gastspreker: Wieke Sleeswijk-Visser

Deze activiteit maakt deel uit van