Eerste Alzheimer Café voor de kinderen van jonge mensen met dementie groot succes!

Frank van de Lende en Yvonne Martens
Frank en Yvonne

Vrijdagavond 7 februari jl. was het in het Volkshuis in Leiden een drukte van jewelste. Niet alleen door de geweldige band Red House, die grandioos speelde, maar vooral door het aantal bezoekers. Niet alleen uit de regio, maar ook van ver daar buiten.

Jong volwassenen die voor informatie kwamen, maar ook zelf een inbreng hadden. De jongste bezoekster was 16 jaar.

Het indrukwekkende verhaal van Frank van der Lende  (bekend DJ van NPO3 FM) over zijn vader, die de ziekte van Alzheimer heeft, en hoe hij daar mee omging was heftig, maar prachtig.

Er werden veel vragen gesteld, o.a. over erfelijkheid. Deze werden beantwoord door Vivianne Teeuwen,  verpleegkundig consulente van het VUmc. Maar ook vragen over leven en dood maakten indruk.

De jongeren gaven elkaar tips en trucs, waar anderen iets aan kunnen hebben.

Er kwam duidelijk naar voren, dat men graag meer aandacht en zorg wil hebben nadat de diagnose is gesteld bij de één van de ouders.

Ook meer lotgenotencontact  stelt men op prijs. Dit wel op een sociale plek, denkend aan een echte kroeg.

Voor de kroegbazen van deze avond Yvonne Martens en Martine Heruer een uitdaging om zich hier hard voor te maken. 

De manier waarop Frank zijn stem laat horen over deze materie spreekt iedereen aan. Hij is een geweldige ambassadeur van Alzheimer Nederland


De Red House band

De zaal

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door