Kaag en Braassem Dementie Vriendelijk

Uitreiking certificaat gemeente Kaag en Braassem
Uitreiking certificaat gemeente Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem is een voorloper in het inrichten van de Dementievriendelijke samenleving. Op 26 oktober is dat gemarkeerd door het uitreiken van twee DementieVriendelijk certificaten tijdens een drukbezochte dansmiddag, georganiseerd door de werkgroep Dementievriendelijk Kaag en Braassem.

Het gemeentebestuur ontving de sticker en het certificaat "SamenDementieVriendelijk" uit handen van Liesbeth van de Krol, de regiocoördinator van Alzheimer Nederland. Om dit te bereiken hebben de medewerkers in groten getale deelgenomen aan de trainingen dementievriendelijk.

Ook is in de gemeente al enkele jaren de werkgroep DementieVriendelijk Kaag en Braassem actief. De werkgroep bestaat uit inwoners van Kaag en Braassem die hun plaatsgenoten activeren om mensen met dementie in hun waarde te houden. Door de trainingen voor winkeliers, het publiek maar ook voor henzelf vergroten zij de kennis over dementie in de gemeente.


De werkgroep ontving sticker en certificaat uit handen van Ada van der Tang, secrataris van de afdeling Zuid-Holland Noord van Alheimer Nederland.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door