Activiteitenplan 2017 Afdeling Zuid-Kennemerland

Zuid Kennemerland

De missie van Alzheimer Nederland is:

We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor hulp die de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbetert.

1.    Mensen met dementie houden zo lang mogelijk de regie

2.    Wetenschappelijk onderzoek loopt voorop en is vernieuwend

3.    Onze samenleving is dementievriendelijk

De missie van Alzheimer Nederland afd. Zuid Kennemerland vloeit daaruit en richt zich m.n. op:

Bevorderen van een optimale zorg (welzijn, care, cure) in de regio, voor mensen met dementie en hun naasten en/of mantelzorgers.

Het bieden van voorlichting en informatie aan de samenleving in de regio.

Het bestuur van Alzheimer Nederland afd. Zuid Kennemerland  streeft er naar invloed uit te oefenen en activiteiten te ontwikkelen, in de regio,  die bijdragen aan optimale zorg en welzijn in brede zin voor mensen met dementie en de ondersteuning van hun mantelzorgers en/of naasten.

Activiteitenplan 2017 Afdeling Zuid-Kennemerland

 

Kerncijfers van de regio
De afdeling heeft te maken met 4 gemeenten: Haarlem, Heemstede, Bloemendaal (w.o. Aerdenhout), Zandvoort.

In totaal wonen ca. 186.040 mensen in het werkgebied (Haarlem 158.310 / Aerdenhout: 4.450 / Bloemendaal 6.490  / Zandvoort 16.790) waarvan 4.340 mensen lijden aan een vorm van dementie (Haarlem 2.500 / Heemstede 770 / Bloemendaal 670 / Zandvoort 400). Prognose in 2040 is ca 7.890 mensen met dementie in de regio.  (Haarlem 4.300 / Heemstede 1.400 /  Bloemendaal w.o. Aerdenhout 1.300 / Zandvoort 890).

De afdeling heeft 2 Alzheimer Café(s) in de regio

Er zijn ca. 27 vrijwilligers actief in de afdeling.

  1. Alzheimer Café(s)/Alzheimer Theehuis/Alzheimer Trefpunt

In 2017 vieren wij rondom Wereld Alzheimer dag het 20 jarig bestaan van het Alzheimer Café.

Doelstelling Alzheimer Café Haarlem (ACH) en Alzheimer Trefpunt in Zandvoort (ATZ):

Het creëren van een ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten en andere belangstellenden. Zowel het ACH als het ATZ kent een eigen werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende zorg-, welzijns- en mantelzorg-ondersteunings-organisaties in het verzorgingsgebied. Aan de werkgroep ATZ neemt tevens een (ex-)mantelzorger deel. De werkgroepen komen enkele malen per jaar bijeen en maken afspraken over het programma en over de taakverdeling op de avonden.

  1. Voorlichting

Doelstelling:                                                                                                   

Bevorderen deskundigheid. Kennis vergroten t.a.v.: wat is dementie, kenmerken, beloop, erfelijkheid, mogelijkheden t.a.v. preventie en/of behandeling.

Kennis vergroten t.a.v. benadering/bejegening: advies t.a.v. omgang en communicatie. Informatie over dementie is toegankelijk voor uitvoerenden in openbare functies.

Uitvoerenden in openbare functies zijn geïnformeerd over dementie en benadering van mensen met dementie bij de uitvoering van hun dagelijkse werk.

Werkwijze:                                                                                                             

Bekendheid geven aan samendementievriendelijk.nl. Organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten voor specifieke doelgroepen. Informatie-uitwisseling tussen groepen in de samenleving en mensen met dementie. Verzorgen van informatiemateriaal over dementie voor de doelgroep.

Mantelzorgers en mensen met dementie worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de voorlichtingsbijeenkomsten.       

Doelgroepen:                                                                                           

Medewerkers van winkels, horeca, openbare orde, bibliotheek, schouwburg en sportscholen kinderen van groep 8 van de basisschool.

Voorlichters: Het aantal voorlichters zal worden uitgebreid dmv interne scholing.

Samenwerkingspartners:                                                                                  

Regionale Zorgketen Dementie, gemeentes,  winkels, horeca, scholen etc.                                                                                                          

Concrete uitwerking van dit onderdeel

Doel: 30 tot 40 voorlichtingsbijeenkomsten in 2017. Een voorlichtingsfolder uitwerken en daarmee benaderen van winkeliers/winkelstraten. Daarna horecagelegenheden die overdag open zijn, restaurants en scholen.

Telefonisch contact opnemen met de benaderde partijen.

  1. Belangenbehartiging: Ketenzorg, casemanagement en algemene belangenbehartiging

Behartigen van de belangen van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met bijzondere aandacht voor casemanagement en de implementatie van wijkgerichte zorg.

Stimuleren van de samenwerking rond zorg, behandeling en ondersteuning van mensen met dementie in het nieuwe Netwerk Dementie.

Kritisch volgen van de nieuwe werkwijze tav casemanagement, vanuit Wijkgerichte Zorg. De Zorgstandaard Dementie hoort hier leidend in te zijn, dwz continuiteit in de persoon van de ondersteuner .en vrijheid van keuze voor de cliënt.  

Geven van feedback op basis van de geluiden van ons netwerk.

Keten betrekken bij acties Samen dementievriendelijk en voorlichting geven.

Uitkomsten Dementiemonitor bespreken in de Keten Dementie, hierin plannen ontwikkelen bij zwakke onderdelen in de regionale zorg voor mensen met dementie.

Voor het meer betrekken van mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt gewerkt aan het opzetten van een cliëntenpanel.

Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met gemeenten en zorgverzekeraars om wensen, zorgen en ideeën te bespreken.

 

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door