Algemeen vrijwilliger

Vacatures Vrijwilligers

 Wie heeft interesse om incidenteel of periodiek een steentje bij te dragen aan de activiteiten van Alzheimer Nederland afdeling Zuid-Kennemerland. Het kan gaan om de bemensing van een informatiestand, de organisatie van een dansavond, verspreiding van brochures, praktische zaken bij een Alzheimer Café of een idee waar je zelf mee komt.

Wie interesse heeft en/of meer informatie of een oriënterend gesprek wenst, kan contact opnemen met Camilla Waelen. Mail: c.waelen@alzheimervrijwilligers.nl, lid van het bestuur.

Deze pagina maakt deel uit van