Als het thuis niet meer gaat

Trefpunt 't Trionk
Van Oosten de Bruynstraat 60
2014 VS Haarlem
Nederland

Als de zorg voor iemand met dementie te zwaar wordt voor de mantelzorger en
alles wat aan thuiszorg ingezet kan worden niet voldoende soelaas biedt, wat dan?
Welke mogelijkheden zijn er dan nog en waar moet je opletten bij een opname in een
zorginstelling? We praten hierover met een ervaren zorgadviseur, Sanne Buhrmann.

Deze activiteit maakt deel uit van