Belangenbehartiger lokaal

Belangenbehartiger lokaal

 

Heb jij hart voor mensen met dementie en wil jij als vrijwilliger bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Alzheimer Nederland streeft ernaar dementie te genezen of, nog liever, te voorkomen. Tot het zover is, willen we de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten verbeteren. Een dementievriendelijke samenleving is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Het bestuur van Alzheimer Nederland - afdeling Zuid-Kennemerland zoekt een: Lokaal belangenbehartiger


De gemeenten Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede vormen het werkgebied van de afdeling.

 

Wat ga je doen?

Als belangenbehartiger geef je mensen met dementie een stem in de gemeente waarin jij actief wordt. Je kent de standpunten van Alzheimer Nederland of bent in staat je deze eigen te maken. Je weet deze uit te dragen.

Je gaat deelnemen aan relevante lokale overleggen. Als gesprekspartner van politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van zorginstellingen breng je de wensen en behoeften van mensen met dementie onder de aandacht.

Je dient je gesprekspartners gevraagd en ongevraagd van advies.

Je helpt organisaties dementievriendelijk te worden.

 

Wie ben jij?

Je hebt oog voor de belangen van mensen met dementie en de mogelijkheden om de samenleving dementievriendelijker te maken.
Je beschikt over tact en politiek-bestuurlijke gevoeligheid.
Je hebt een relevant netwerk in de regio of je bent bereid en in staat dit op te bouwen.

 

Wat vraagt het van jou?

Tijd, inzet en enthousiasme. De tijdsbesteding kan per week verschillen en is afhankelijk van je mogelijkheden. Wij bieden de mogelijkheid om langzaam en begeleid deze functie in te vullen, wij vragen de bereidheid om je in principe voor een aantal jaren te verbinden met onze organisatie.

 

Waar kun je op rekenen?

Je maakt deel uit van een enthousiaste groep vrijwilligers.
In de uitvoering van je functie kun je terugvallen op je collega bestuurslid Belangenbehartiging en op de professionals van Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland biedt trainingen en vrijwilligersbijeenkomsten, gericht op verdieping en deskundigheidsbevordering.
Je reiskosten en andere onkosten worden vergoed.
Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland is een mooie aanvulling op je CV.

 

Reageren

Zie jij jezelf als belangenbehartiger van de afdeling Zuid-Kennemerland? Of heb je vragen?
Neem dan contact op met onze voorzitter: Bert Liefveld. B.liefveld@alzheimervrijwilligers.nl tel 06 100 609 54

Deze pagina maakt deel uit van