De jonge mantelzorger in beeld

Trefpunt 't Trionk
Van Oosten de Bruynstraat 60
2014 VS Haarlem
Nederland

Als iemand op relatief jonge leeftijd dementie krijgt, zijn er vaak jongere kinderen
in het spel. Soms vervullen zij de rol van mantelzorger. Dit is een zware taak en kan
een belasting zijn voor nog jonge schouders.
Hoe ervaren zij dit? Wordt er ook voor
hen gezorgd? Waar kunnen zij steun krijgen? In gesprek met jonge mantelzorgers
horen we hun verhalen.

Deze activiteit maakt deel uit van