“De nieuwe wet Zorg en Dwang heeft ook gevolgen voor mensen in de thuissituatie. Wat betekent dit?

De nieuwe wet Zorg en Dwang heeft ook gevolgen voor mensen in de thuissituatie. Wat betekent dit?
Via praktijkvoorbeelden bespreken we dit met een deskundige.

Deze activiteit maakt deel uit van