Dementiemonitor 2018: Helpt u mee?

Dementiemonitor 2018: Helpt u mee?

Hoe gaat het met de mantelzorgers van mensen met dementie? Wat zijn hun ervaringen met de zorg? Voor Alzheimer Nederland is het belangrijk om het antwoord op deze vragen te weten. De antwoorden helpen ons de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers te behartigen. Daarom houden wij een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie: de Dementiemonitor Mantelzorg. Bent u mantelzorgers van iemand met dementie? Doet u dan mee aan dit onderzoek!

Helpt u mee?

Ga naar www.dementiemonitor.nl en klik rechtsonder op verder. U gaat dan naar de online vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. We vragen u de vragenlijst volledig te doorlopen, omdat uw antwoorden pas aan het einde worden opgeslagen.
Let op: deze vragenlijst is niet geschikt om op uw mobiele telefoon in te vullen.

U kunt ook een schriftelijke vragenlijst aanvragen bij Alzheimer Nederland, tel: (033) 303 25 02. Deze kunt u kosteloos retourneren. 

Hulp bij invullen

Wilt u hulp bij het invullen of heeft u vragen over de lijst, neem dan contact op met het secretariaat van Alzheimer Nederland afd. Zuid-Kennemerland. (zie onderaan). 

Voor wie?

De vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een instelling. 

Wat doen wij met uw antwoorden?

Al uw antwoorden en gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem gerapporteerd. 

Als u de vragenlijst invult als lid van het Alzheimerpanel, worden uw antwoorden bewaard bij 

uw gegevens in het panel, zoals ook gebeurt bij andere vragenlijsten die u als panellid invult. 

Voor meer informatie zie de privacy verklaring van Alzheimer Nederland https://www.alzheimer-nederland.nl/privacy

De zorg verbeteren

De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel om de zorg te verbeteren.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door