Feestelijk moment

In de Wereld Alzheimer Week bood afdeling Zuid-Kennemerland drie voorstellingen aan van circus Sijm. Het bezoekersaantal was bijna zeshonderd – mensen met dementie, mantelzorgers en (klein)kinderen.

Sponsors maakten het mogelijk om deze optredens aan te bieden. Een ervan was het Rabo Stimuleringsfonds. Tijdens een feestelijk moment met twaalf andere organisaties die een donatie ontvingen, nam afdelingsvoorzitter Bert Liefveld de cheque in ontvangst. Hij kreeg die van Fonz Halfman (op de foto rechts), een van de adviseurs die betrokken is bij het Raboproject ‘Samen bankieren’. De bank haakte daarmee aan bij een oproep van het ministerie van VWS om ouderen te beschermen tegen financieel misbruik en uitbuiting. De adviseurs bezoeken daartoe mensen met dementie in hun woonomgeving.

Niet alleen het Rabofonds maakte de circusvoorstellingen mogelijk, ook De Nederlandsche Bank, J.C. Ruigrok Stichting, Peacock Foundation, Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn en Circus in de Zorg.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door