Gesprekgroep partners/mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie

Gesprekgroep partners/mantelzorgers van mensen met  geheugenproblemen, beginnende dementie

“Dementie grijpt niet alleen zwaar in op het leven van degene met geheugenproblemen zelf maar ook op dat van partner en naasten.”

Verreweg de meeste mensen met geheugenproblemen of dementie wonen thuis. De zorg voor iemand met dementie is vaak intensief en langdurig. De ervaring leert dat de mantelzorger geneigd is om zo lang als mogelijk door te gaan met het geven van aandacht

 en zorg, met het voortdurende risico van overbelasting.

Voor wie is de gespreksgroep geschikt?

“Doe ik het wel goed?”, “Hoe moet ik omgaan met mijn partner met geheugenproblemen of dementie?” en “Hoe vind ik meer tijd en aandacht voor mezelf?” zijn regelmatig terugkerende vragen.Het delen van kennis en ervaringen met andere mantelzorgers is een methode om – door (h)erkenning van de problemen en het uitwisselen van tips – beter te leren omgaan met de zorg voor uw partner en voor uzelf. U leert meer over dementie en over mogelijkheden voor hulp bij de zorg. Want het is juist u die weet wat de zorg in de praktijk betekent. Greet Doornenbal, Humanistisch Raadsvrouw, begeleidt de gesprekken.

Woensdag 27 januari, 14.00u in Odensehuis Haarlem, Da Vinciplein 73, Haarlem

5 sessies van 1,5 uur - 1 keer per maand- max 5 personen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

We nemen de Coronamaatregelen zorgvuldig in acht.

Voor vragen, aanmelden of voor meer informatie, belt u gerust met Ellen Kestens, Coördinator Odensehuis Haarlem, 06 30208824 of mail info@odensehuishaarlem.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door