Gratis naar het circus

Kennemer Sportcenter
IJsbaanlaan 4A
2024 AV Haarlem
NederlandDe afdeling Zuid-Kennemerland van Alzheimer
Nederland bood in 2017 bij het twintigjarig
bestaan, een circusvoorstelling aan voor
mensen met dementie en hun naasten.

Met een opkomst van zeshonderd bezoekers
en veel lovende reacties, was Circus in de Zorg
zo’n groot succes dat het door het bestuur ook dit
jaar weer naar Haarlem wordt gehaald.
Er zijn die dag drie optredens, die worden verzorgd
door Circus Sijm, dat twee jaar geleden
winnaar werd van de Noord-Holland Noord cultuur
award.

Niet alleen mensen met dementie zijn welkom,
ook hun mantelzorgers, kinderen en kleinkinderen.
Ook nu is de toegang gratis.
Het circus wordt opgezet naast het Sportcenter
(voorheen Kennemer Sporthal) langs de Randweg.

Pal naast het terrein is voldoende parkeergelegenheid.
Datum: zaterdag 22 september.
• Er zijn drie voorstellingen: 11.00, 13.30 en 15.30.
• De duur van de voorstelling is een uur.
• Aanvragen voor kaarten kunnen ingediend worden via: 
e-mail: frgort@gmail.com
telefonisch :(Frank Gort): 06 – 37 32 78 17.

Deze activiteit maakt deel uit van