Thema avond

Wij de Luifel
Herenweg 96
2101 MP Heemstede
Nederland

Je netwerk versterken, hoe doe je dat?


Hoe kun je goed (samen )thuis blijven wonen als geheugenproblemen groter
worden? Mensen met dementie en hun mantelzorgers geven vaak aan dat
vrienden uit het zicht verdwijnen. Er vallen mensen af. Je sociale netwerk
in stand houden of versterken, hoe doe je dat dan? Na de diagnose is het
belangrijk om sociaal actief te blijven.


Vrienden, familie op afstand, buren, clubgenoten weten vaak niet hoe ze
moeten reageren op iemand die dementeert. Vrienden en kennissen hebben
behoefte aan handvatten, hoe om te gaan met de veranderingen. Wat vertel
je hen wel/niet, Hoe geef je handvatten, houvast, hoe open ben je, hoe
vraag je hun steun en begrip?


Wat zijn er verder voor mogelijkheden aan begeleiding, dagactiviteiten,
dagopvang, waar je mensen kunt ontmoeten, steun kunt krijgen, leuke dingen
kunt doen, wat gebeurt er, wat heb je er aan?

Katinka Verdonk (ouderenwerker bij Wij Heemstede) en Ankie van Dalen
(mantelzorgondersteuner bij Tandem) zullen vanavond met mensen in de
zaal (met dementie, mantelzorgers, professionals) praten over hun ervaringen
en de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Deze activiteit maakt deel uit van