Levenseinde

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Nederland


Het vrijwillig gekozen levenseinde staat sterk in de belangstelling. Als er dementie
in het spel is geeft dit extra complicaties. Kan iemand met dementie nog wel
zo’n beslissing nemen? En als die wens bestaat, wat kun je dan doen? Aan welke
voorwaarden moet je voldoen om het toch mogelijk te maken. We nodigen een
deskundige uit om ons hierover bij te praten en vragen te beantwoorden.

Deze activiteit maakt deel uit van