Oerwoud van veranderingen

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Nederland

Er is de afgelopen periode veel veranderd in de zorg en financiering ervan.
Vanavond geven we informatie over indicaties, zorgvoorzieningen, de eigen bijdrage,
Zorgzwaartepakketten (ZZP), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) enzovoorts. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt
u wegwijs gemaakt in Zorgland.

Deze activiteit maakt deel uit van