In tijden van corona: de 2e golf

Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben alle maatregelen die weer genomen zijn om het coronavirus in te dammen veel consequenties.

De ontmoetingsgroepen, dagcentra en Odense huizen gaan in beperkte vorm door. Veel andere mogelijkheden om in groepsverband actief te zijn kunnen helaas geen doorgang vinden.

De inzet van casemanagement wordt vooralsnog niet verminderd.

Al met al betekent het toch veel verlies van contacten, bezigheden, aandacht, plezier en structuur in het leven van mensen met dementie.

Voor mantelzorgers betekent dit een grotere belasting en minder tijd om even tot rust te komen. Het vraagt veel om dag en nacht voor iemand te zorgen.  Spanning en irritaties kunnen ontstaan als je niet een moment voor jezelf hebt of soms niet meer weet hoe je de ander kunt bezighouden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je te helpen deze moeilijke tijden door te komen.

Op de site van Alzheimer –Nederland staan veel adviezen, bijvoorbeeld:

 

  • De Alzheimertelefoon (0800 5088) is dagelijks bereikbaar, 7 dagen per week,          van 9.00-23.00 uur (gratis)

Wilt u uw verhaal kwijt of advies in onze regio, dan kunt u ook bellen naar onderstaande telefoonnummers:

  • Leny Haaring:             023-53 11 482 of 06-46 03 78 11
  • Camilla Waelen:         023-525 04 66
  • Willeke Meijer:           06-20 30 22 59

Belangenbehartigers Alzheimer-Nederland, afdeling Zuid-Kennemerland.

 

Wij wensen iedereen veel sterkte. En schroom niet om hulp te vragen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door