Voorlichting over dementie

Goede voorlichting over dementie is belangrijk om mensen met dementie, hun naasten en professionals te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie. Voorlichting bevordert ook de acceptatie van mensen met dementie in de maatschappij. Wij doen dit door middel van de volgende activiteiten:

Lezingen
Wij geven op aanvraag een lezing bij u in de buurt over diverse aspecten van dementie. Aanvragen komen van zorginstellingen, verenigingen of vanuit een bibliotheek of buurthuis. De inhoud en het niveau van de lezingen sluiten aan bij de wensen en mogelijkheden van de luisteraars en organisatoren. Er kan ook een video bij worden vertoond.

Veelgevraagde onderwerpen zijn:

  • waaraan merk je dat iemand dementie krijgt?
  • hoe ontstaat dementie?
  • kan er iets aan gedaan worden?
  • omgaan met veranderingen in gedrag
  • erfelijkheid en risicofactoren
  • wat betekent dementie voor de betrokkene en voor zijn familie?

Beurzen en markten
Op regionale manifestaties staan wij vaak met een informatiestand en kunt u met ons kennis maken. Daarnaast kunt u onze folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal bekijken en aanschaffen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze voorlichtingsactiviteiten? Houd dan deze website en uw plaatselijke krant in de gaten, of neem contact met ons op. Uw mailtje kan naar Mayke van den Berg,  mcj.vandenberg@alzheimervrijwilligers.nl .

 

 

Deze pagina maakt deel uit van