Vragen rond het (zelfgekozen) levenseinde bij dementie

Trefpunt 't Trionk
Van Oosten de Bruynstraat 60
2014 VS Haarlem
Nederland

Plan Route

Het vrijwillig gekozen levenseinde staat sterk in de belangstelling. Vaak wordt de vraag gesteld of iemand met dementie nog wel zo’n beslissing kan nemen.
Als die wens bestaat, wat kun je dan doen?
Aan welke voorwaarden moet er zijn voldaan? We gaan hierover in gesprek met een huisarts met ervaring.

Deze activiteit maakt deel uit van