Wat doet dementie met de familie?

Trefpunt 't Trionk
Van Oosten de Bruynstraat 60
2014 VS Haarlem
Nederland

Wanneer iemand in een gezin dementie, krijgt veranderen er allerlei verhoudingen
en gegroeide patronen. Kinderen moeten meer de ouderrol op zich nemen.
Rollen in het gezin verschuiven; wie regelt alles, wie blijft op de achtergrond. Wie raakt
overbelast, wie voelt zich buitengesloten? Dit zorgt vaak voor spanningen en irritaties
in een gezin. Hoe kun je hier een uitweg in vinden?
We praten hierover met een deskundige op dit gebied.

Deze activiteit maakt deel uit van