Samenvatting

Zorgbelasting van mantelzorgers

 • 44% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht of dagelijks voor de naaste (landelijk 52%).
 • 42% voelt zich sterk belast (tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast) (landelijk 53%).
 • 57% voelt zich zwaarder belast sinds de coronacrisis (landelijk 61%).

Sociale leven van mantelzorgers

 • 43% van de mantelzorgers heeft minder sociale contacten dan voorheen (landelijk 38%). Bij 33%is de kwaliteit van de sociale contacten verslechterd (landelijk 23%).
 • 13% voelt zich eenzaam (landelijk 12% en in de algemene Nederlandse bevolking 9%).
 • Bij 48% komt de zorg vooral op hen neer (landelijk 48%).
 • 74% zegt dat de directe omgeving meestal hulp biedt wanneer zij daar om vragen (landelijk 81%).
 • 30% krijgt ongevraagd hulp vanuit hun sociale omgeving (landelijk 35%).
 • 78% geeft aan dat hun directe omgeving voldoende begrip toont voor de situatie van hun naaste (landelijk 80%).

Professionele ondersteuning en zorg

 • Meest gebruikte vormen van professionele ondersteuning en zorg binnen uw regio:
  1. Casemanagement dementie (86%)
  2.  Informatie en voorlichting (50%)
  3. Hulp bij het huishouden (45%)
 • Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning en zorg om het thuis vol te kunnen houden:
  1. Casemanagement dementie (63%)
  2. Hulp bij het huishouden (33%)
  3. Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (28%)
 • 70% van de mantelzorgers voelde zich redelijk tot erg ondersteund (landelijk 72%).
 • 17% voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die de mantelzorger en/of diens naaste ondersteuning en zorg bieden (landelijk 19%).

Diagnose en zorgplanning

 • 53% van de mantelzorgers van een naaste bij wie de diagnose dementie gesteld is, vindt dat dit op tijd is gebeurd (landelijk 65%).
 • 57% voelde zich voorbereid op gedragsveranderingen bij hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 59%).
 • 46% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) verhuizing van de naaste naar een zorginstelling (landelijk 50%).
 • 48% voelde zich voorbereid op mogelijke gezondheidsproblemen van hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 55%).
 • 41% voelde zich voorbereid op het overlijden van de naaste (landelijk 46%).

Waardering voor ondersteuning en zorg

Mantelzorgers waarderen het totale aanbod aan ondersteuning en zorg met gemiddeld een 6,9 (landelijk 7,2 op basis van ongecorrigeerde data).

Waardering casemanager dementie

 • 89% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste, geeft aan dat zij begeleiding krijgen van een casemanager (landelijk 89%).
 • 22% is niet gewezen op hun recht op een casemanager (landelijk 29%).
 • De huisarts neemt in 56% van de gevallen het initiatief om casemanagement te starten (landelijk 35%), de mantelzorger zelf in 30% van de gevallen (landelijk 25%).
 • 90% van de mantelzorgers zouden de casemanager aanbevelen (landelijk 82%).
 • 82% gaf aan afgelopen jaar één vaste casemanager te hebben gehad (landelijk 82%).

Waardering zorginstelling

 • 82% van de mantelzorgers zouden de zorginstelling waar hun naaste woont aanbevelen bij familie en vrienden (landelijk 77%).
 • 74% geeft aan dat de zorginstelling meestal of altijd voldoende activiteiten organiseert voor de naaste (landelijk 66%). Daarnaast geeft 59% aan dat de activiteiten meestal of altijd aansluiten op wat hun naaste leuk vindt (landelijk 50%).
 • 54% zegt dat er meestal of altijd voldoende personeel is in de zorginstelling (landelijk 60%).

Achtergrond van de mantelzorgers

 • 61% is vrouw (landelijk 68%), 39% is man (landelijk 32%).
 • 58% is jonger dan 65 jaar (landelijk 53%), 40% is tussen de 65 en 84 jaar (landelijk 45%) en 2% is 85 jaar of ouder (landelijk 2%).
 • 15% heeft een alleenwonende naaste (landelijk 26%), van 44% woont de naaste samen met henzelf of iemand anders (landelijk 54%), 42% heeft een naaste die in een zorginstelling woont (landelijk 21%).
Deze pagina maakt deel uit van