Het belang van dagopvang voor mensen met dementie en mantelzorgers

Zorgcentrum Elvira-Leontine
De Gijselaar 10
6436 AS Amstenrade
Nederland

Woensdag 6 juni a.s., de laatste avond van het twaalfde seizoen Alzheimer Café Amstenrade, is het thema het belang van dagopvang voor mensen met dementie en mantelzorgers. Ashley Bentura, als helpende binnen Cicero vooral werkzaam in wijksteunpunt de Beemden en Kim Barbier, activiteitenbegeleidster, werkzaam op de dagverzorging / dagbehandeling binnen Cicero Zorggroep, geven deze avond informatie over de wijze waarop dagbehandeling, dagverzorging en het wijksteunpunt een steun kunnen zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ze laten een aantal activiteiten laten zien die ze zoal met de cliënten doen en vertellen welke steun de mantelzorgers van hen kunnen verwachten. Tenslotte laten ze de bezoekers kennis maken met de belevenistafel die zij hebben en hoe deze gebruikt wordt binnen het verpleeghuis. 

Als altijd vindt de avond plaats in "De Gasterij", de recreatieruimte van Zorgcentrum Elvira-Leontine , de Gijselaar 10 in Amstenrade. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma eindigt om ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Deze activiteit maakt deel uit van