Wereld Alzheimer Dag

Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan dementie.

 

Ook afdeling Zuid-Zuidwest Limburg besteedt hier extra aandacht aan door het organiseren van "Een reizende tentoonstelling".
Doel van deze tentoonstelling is mensen met (beginnende) dementie een zichtbare plek geven binnen de maatschappij, door te benadrukken wat zij wél nog kunnen. In casu: ‘artiest zijn’, d.w.z. hun creatieve kant belichten door het (onder begeleiding) vervaardigen van schilderijen c.q. etsen.
Hiertoe zullen enkele personen, onder deskundige begeleiding, een schilderij maken met als thema: Het Limburgse landschap

De gecreërde werken zullen tentoongesteld worden in het Mosae Forum te Maastricht. De tentoonstelling wordt op 12 oktober geopend door de wethouder van Maastricht.

Kent u iemand in uw omgeving die in de doelgroep past en begaan is met schilderen of etsen en waarvan u denkt dat hij/zij het leuk vindt om deel te nemen aan de activiteit, belt u dan met Nicole Niessing: 06 13 59 88 56  

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door