Algemeen bestuurslid

Algemeen Bestuurslid
Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?
Als algemeen bestuurslid verricht je voorkomende werkzaamheden en activiteiten die voortvloeien uit het activiteitenplan van onze afdeling. Je verwoordt de belangen van mensen met dementie en hun naasten en je draagt de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit. Je denkt mee in het ontwikkelen van het beleid en de activiteiten van onze afdeling en bent actief in de uitvoering ervan.

Ben jij
• Een netwerker of vind je het leuk om een netwerk op te bouwen in de regio Helmond, Peelland, Gemert, Bakel & Laarbeek?
• Iemand die het leuk vindt om samen te werken met de andere vrijwilligers in het bestuur?
• Iemand die van aanpakken houdt?

Dan komen we graag met je in contact.
Je werkzaamheden zijn het uitvoeren van de activiteiten uit het activiteitenplan.

Wij bieden trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.
Informatie via het Vrijwilligersplein.
Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag.
Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.
Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Deze pagina maakt deel uit van