Alzheimer Café Eindhoven viert 15-jarig jubileum

Alzheimer Café Eindhoven viert 15-jarig jubileum

Het Alzheimer Café Eindhoven viert maandagavond 18 december feest. Al vijftien jaar lang wordt elke maand een informele avond gehouden voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden.

De doelstelling van het café is het uitwisselen van informatie en ervaringen voor iedereen die op welke manier dan ook met dementie in aanraking komt. De informele sfeer en de ruimte voor interactie en onderling contact maken dat de avonden erg gewaardeerd worden door bezoekers. Zij vinden bij elkaar vaak herkenning in de zorgen en moeiten waar ze mee te maken krijgen. Er is ruimte om dat met elkaar te delen, zowel in de groep als met een tafelgenoot tijdens een kop koffie in de pauze. Ook professionals die werkzaam zijn met mensen met dementie, hebben de weg naar het café gevonden. Dat heeft een grote toegevoegde waarde: zij kunnen de bezoekers met raad en zo nodig met daad bijstaan.

Thea van den Hurk, coördinator van het Alzheimer Café: “Ik vind het belangrijk dat mantelzorgers elkaar ontmoeten en hun mooie en verdrietige ervaringen kunnen delen. Op dementie heerste vroeger een soort taboe. Men sprak over hij/zij wordt kinds en dan was je eigenlijk afgeschreven. De wetenschap had toen helemaal geen belangstelling voor dementie. Dit is eigenlijk pas gekomen toen dementie op jonge leeftijd meer naar voren kwam en toen bleek dat dementie een enorme groei door zou maken. De eerst dagbehandeling voor mensen met dementie is in 1979 pas gestart. Toen kwam er ook aandacht voor de partners /kinderen die mensen met dementie thuis verzorgde. Tegenwoordig spreken mensen met dementie ook zelf in het café over hun ervaringen.”

Invulling van een café-avond

Voor elke caféavond wordt een spreker uitgenodigd die door de gespreksleider van die avond een half uur geïnterviewd wordt over een bepaald onderwerp. Allerlei onderwerpen passeren op de avonden de revue, zoals ‘wat is dementie?’, ‘hoe wordt de diagnose gesteld?’, ‘welke rol speelt de huisarts’ en ‘ waar vind ik de hulp en ondersteuning die ik nodig heb als ik mantelzorger ben van iemand met dementie?’.

Na een ruime pauze is er voor de bezoekers gelegenheid om de spreker vragen te stellen. De sprekers zijn vanuit hun werk betrokken bij mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers. Met hun deskundigheid en ervaring kunnen zij veel relevante informatie geven aan de doelgroep. Zo zijn de afgelopen periode een notaris, creatief therapeut, muziektherapeut, huisarts, casemanager, diëtist en mantelzorgconsulente als sprekers uitgenodigd.

Vijftien jaar

Het Alzheimer Café is opgezet onder supervisie Alzheimer Nederland en vond vijftien jaar geleden nog in een zorgcentrum plaats. Tegenwoordig heeft het zijn plek gevonden in het DAF Museum. Thea van den Hurk: “We hebben gemerkt dat de ambiance erg belangrijk is voor de gasten. Dat maakt het laagdrempelig om binnen te stappen. Aan de opzet van het Alzheimer Café is eigenlijk weinig veranderd. Wel zijn in de loop van de tijd andere onderwerpen aan de orde gekomen, zoals belang van voeding in verband met kauwen, bewegen om je geest fit te houden, wat leg ik vast voor later, wat wil ik wel en niet, maar ook bewindvoering. Euthanasie is nu zelfs bespreekbaar in het Alzheimer café.” De organisatie wordt gerund door een team enthousiaste vrijwilligers. Gespreksleiders, gastdames, muzikant en de mannen van de techniek zorgen met elk hun eigen taken dat de avonden goed georganiseerd verlopen. Thea van den Hurk: “Maar hier zouden we nog wel meer verterking in kunnen gebruiken.”

Onderwerpen komend seizoen

Het komende seizoen wordt op elke derde maandag van de maand een caféavond georganiseerd (met uitzondering van feestdagen en de maanden juli en augustus). Maandag 18 december belooft een feestelijke avond te worden in verband met het vijftienjarig bestaan. Onze muzikale gasten “De SAS” nemen de gasten met live gezongen muziek mee op een reis door de tijd. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De zaal is vanaf 19.00 open, het programma begint om 19.30uur.

Het programma voor het komende half jaar:

  1. jan. Verschillende vormen van dementie
  2. febr. Diverse vormen van dagbesteding, door de bomen het bos weer zien
  3. mrt. Veranderingen in stemming en gedrag

16 april Kunst en dementie

14 mei Zorgtraject begeleiding

18 juni De nieuwe ontwikkelingen en inzichten aangaande dementie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Thea van den Hurk-Sturme 040 215 80 00

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door