ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/WAALRE

Persbericht 30 juli 2020

Het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre heeft plannen om eind september de draad weer op te pakken om maandelijks bijeen te komen in het Alzheimer Café. In februari was de laatste bijeenkomst.

De vraag is dan ‘hoe kunnen wij op verantwoorde wijze de mensen weer bijeen laten komen”. Organisatorisch vraagt het de nodige aanpassingen, waarbij de bekende beperkingen in acht worden genomen. Inmiddels is er overleg geweest met Café De Dommelstroom over wat mogelijk zou kunnen zijn. De gedachte is dat er maximaal veertig personen kunnen worden ontvangen, mensen met dementie en hun familie / mantelzorgers. En deze bezoekers zullen zich vooraf moeten aanmelden. Hoe een en ander precies wordt geregeld , daarover zal later informatie worden gegeven. Omdat sinds de laatste bijeenkomst het corona virus heel wat problemen heeft gegeven, zal tijdens de eerste avond in september worden afgeweken van het gebruikelijke programma met één thema. Op die eerste avond eind september zal het vooral gaan om elkaar weer te ontmoeten, de bezoekers hun ervaringen laten vertellen en bovenal te luisteren naar wat de bezoekers bezig houdt.

In de loop van september zal meer concrete informatie worden verstrekt over hoe het Alzheimer Café denkt op verantwoorde wijze bijeen te komen.

Mocht er meer informatie zijn omtrent de start in september dan vertellen wij u dit graag of houd de facebookpagina van Alzheimer Cafe Valkenswaard in de gaten

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door