Belangenbehartiger lokaal

Bestuurslid Belangenbehartiging

Alzheimer Nederland

Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In Nederland zijn momenteel 290.000 mensen met deze ziekte. De verwachting is dat dit aantal in 2040 zal zijn verdubbeld. Met 48 regionale afdelingen, 3650 vrijwilligers en 22.000 collectanten zijn we altijd in de buurt. Samen met vrijwilligers, donateurs, collectanten, onderzoekers, bedrijven en andere betrokkenen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Regionale Afdeling

Je gaat aan de slag bij Afdeling Zuidoost Brabant. Wij werken hard om onze regio dementievriendelijk te maken en te houden. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat we mensen in de buurt ondersteunen. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren ontmoetingen om ervaringen te delen of in contact te komen met anderen. Het afdelingsbestuur coördineert en faciliteert deze taken.

Wat mag je van Alzheimer Nederland verwachten

Het landelijke bureau van Alzheimer Nederland (AN) is een warme, professionele organisatie en bestaat uit een groep van bevlogen en betrokken mensen. Iedereen werkt met ongekend enthousiasme voor hetzelfde doel.

Alzheimer Nederland voorziet de afdelingen van een goede basis, want AN vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers met plezier en goed ondersteund aan de slag kunnen. Zo biedt AN voorlichting over dementie en geeft diverse trainingen die aansluiten bij je functie. AN organiseert netwerkbijeenkomsten tussen afdelingen en met collega’s op het landelijk kantoor en neemt jouw stem in beleid serieus.

Jouw rol

Als Bestuurslid Belangenbehartiging maak je deel uit van het regionale bestuur. Binnen jouw regio ben je, samen met de drie bestuursleden van de Alzheimer cafés, gesprekspartner voor beleidsmakers, politici, zorginstellingen, dementienetwerken en hulpverleners. Je bent op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en draagt deze uit. Door intensief te netwerken, nieuwsgierig te zijn en zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven, ontdek je vanzelf kansen. Jouw doel is het leven makkelijker maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Ga uit van ca. 3 tot 4 uur per week.

Dus ben jij iemand die:

  • Een relevant netwerk heeft of dit wil opbouwen?
  • Op de hoogte is van de lokale en regionale politieke verhoudingen?
  • Weet wat er in de wereld speelt en vooruit kan kijken?
  • Een verbindende teamspeler is?

Neem dan contact op met:

Mevr. Mart van de Vorst, secretaris van afdeling Zuidoost-Brabant, op 06-82058710 of via de mail op: zobrabant@alzheimervrijwilligers.nl.

Onze website: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant.
 

Deze pagina maakt deel uit van