Belevingsgerichtheid bij dementi

Dienstencentrum De Beiaard
Pastoor De Kleijnhof 21
5721CR Asten
Nederland

Marij van Brussel werkt regelmatig met mensen met dementie. Zij komt praten hoe ze in contact treedt met mensen met dementie en met hen voor wie gesproken taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Marij geeft tips en adviezen over hoe om te gaan met mensen, die moeilijk(er) te benaderen zijn of mee in contact te komen. Daarnaast is er uitleg over haar werk als Mimakkusclown.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Bankers, tel. 06-28954108 of e-mail: alzheimercafepeelland@gmail.com

 

Deze activiteit maakt deel uit van