Bestuurslid Alzheimer Café

Heb je hart voor mensen met dementie?
Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

  • Je bent samen met twee andere bestuursleden contactpersoon voor de 7 Alzheimercafés voor de regio Zuidoost Brabant. 
  • Je participeert in 3 werkgroepen van de Alzheimer Cafés rondom Helmond en omstreken.
  • Je stelt jaarlijks samen met de werkgroepen de begroting en de doelen op en legt deze vast in het activiteitenplan van de afdeling.
  • Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de Alzheimer Cafés aan de hand van het handboek Alzheimer Cafés.
  • Je stimuleert de samenwerking tussen de Cafés in jouw regio.
  • Je stimuleert de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in het Alzheimer Café.

Heb je interesse?
Bel of mail dan met Mart vd Vorst-Hermens,
Secretaris Alzheimer Nederland afd. Zuidoost Brabant
tel. 06-82 05 87 10.

zobrabant@alzheimervrijwilligers.nl

Zij geeft je graag meer informatie

Deze pagina maakt deel uit van