Bestuurslid belangenbehartiging

BESTUURSLID BELANGENBEHARTIGER ALZHEIMER NEDERLAND REGIO ZUIDOOSTBRABANT GEZOCHT

Wil jij je vrijwillig inzetten voor betere dementiezorg en samen met ons Nederland dementievriendelijk maken? Dan heeft Alzheimer Nederland jouw hulp nodig.

Doe je mee?

Met het op de kaart zetten van dementiebeleid in de 21 gemeenten van Zuidoost Brabant. Met het onderhouden van contacten met plaatselijke organisaties die zich richten op mensen met dementie en hun naasten. Met het bevorderen van het welzijn en de zorg volgens de zorgstandaard dementie, de landelijke standaard voor goede dementiezorg.

Wat vragen wij van je?

Je draagt, samen met de 3 bestuursleden Alzheimer cafés, de standpunten van Alzheimer Nederland uit bij lokale overheden, financiers, zorg- en welzijnsaanbieders, bedrijven en overige organisaties. Je neemt deel aan activiteiten, bijeenkomsten en dementievriendelijke initiatieven bij ons in de afdeling. Zo helpen we elkaar in het streven naar een dementievriendelijke samenleving en goede dementiezorg. Meer informatie over belangenbehartiging vind je in deze flyer

Wat bieden wij?

  • Samenwerken in een enthousiast bestuur.
  • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.
  • Informatievoorziening via het Vrijwilligersplein.
  • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en de medewerkers belangenbehartiging van het Landelijk Bureau.
  • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
  • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag.
  • Je ontvangt maandelijks het vrijwilligersnieuws in jouw mailbox.
  • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op jouw Curriculum Vitae.

Heb je vragen?  Neem dan contact op met Mw. Mart van de Vorst-Hermens
Secretaris en vrijwilligersbeleid - 
Afdeling Zuidoost-Brabant
Telefoon: 06-82058710 - zobrabant@alzheimer-nederland.nl  - Alzheimer Nederland

Zij geeft je graag meer informatie

Deze pagina maakt deel uit van