Bijeenkomst Alzheimer NL afdeling Zuid Oost Brabant

Alzheimer Nederland wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met dementie en hun dierbaren. Alzheimer NL afdeling Zuid Oost Brabant organiseert op donderdag 4 juli a.s. in de middag (vanaf 13.00 uur) een bijeenkomst in Best. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die in hun woonplaats en/of regio opkomen voor de belangen van mensen met dementie.

Onze afdeling beslaat 21 gemeenten en wil graag de onderlinge samenwerking in de regio stimuleren door het delen van ervaringen binnen diverse gemeenten/wijken. Zo kan de afdeling de belangen voor mensen met dementie vertegenwoordigen.

Wij hopen dat u ook kunt aansluiten, het programma volgt later.

Verspreid deze uitnodiging gerust in uw netwerk en laat anderen, die in ons werkgebied een actieve rol spelen, zich aanmelden via de mail bij Vincent Bakx: vincentbakx@consultcare.nl

Wij hebben de ambitie om op deze middag vertegenwoordigers vanuit alle 21 gemeenten te ontvangen. Helpt u ons mee deze ambitie waar te maken?

Graag tot ziens op 4 juli   

Namens Alzheimer Nederland, afdeling Zuid Oost Brabant: 

Vincent Bakx, vrijwilliger Alzheimer NL, bestuurslid ZO Brabant belangenbehartiging
Nezaket de Bruyn, vrijwilliger Alzheimer NL,  belangenbehartiger
Sandra Conijn, regiocoördinator Alzheimer NL (Brabant, Zeeland en de Zuid Hollandse Eilanden)

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door