Dagbesteding

Dienstencentrum De Beiaard
Pastoor De Kleijnhof 21
5721CR Asten
Nederland

Leonie Kuipers, hoofd dagactiviteiten bij onder andere de Nieuwenhof in Deurne, komt vertellen over de mogelijkheden in dagactiviteiten, die aan mensen met cognitieve problemen en/of lichamelijke achteruitgang geboden worden. Cliënten die deze activiteiten bezoeken komen vanuit thuis één of meerdere dagen per week naar de dagactiviteit toe. Gesproken wordt onder andere over: hoe ziet de begeleiding eruit? Wat zijn de mogelijkheden? Welk activiteitenaanbod spreek aan bij deze doelgroep? En wat betekent het overdragen van de zorg voor de partner/mantelzorger? Daarnaast wordt aandacht besteedt aan een onderzoek over het toekomstige aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Bankers, tel. 06-28954108 of e-mail: alzheimercafepeelland@gmail.com

Deze activiteit maakt deel uit van