De bijeenkomst op 8 maart toonde aan dat er behoefte is aan het Alzheimer Café.

Alzheimer café Peelland weer volop in beweging en goed bezocht

Meer dan dertig belangstellenden uit Deurne, Asten en Someren en een tiental vrijwilligers zorgden voor een gezellig gevulde Spiegelzaal. Gespreksleidster Hannie Derksen en psycholoog Martine Veldman gingen voor de pauze met elkaar in gesprek over het thema ‘Onbegrepen gedrag’ en na de pauze werd ingegaan op vragen uit de zaal. Al met al een bijeenkomst zoals het Alzheimer Café bedoeld is: informatie opdoen van een deskundige en van elkaar, ervaringen delen en zo mogelijk direct verwezen worden naar de juiste instantie.

Thema 5 april 2022: Van niet-pluis-gevoel naar diagnose, en dan ...?

Aan een periode van vermoedens en onzekerheid komt een einde op de dag dat je te horen krijgt dat je naaste dementie heeft. Voor veel mensen is dat een opluchting en een klap tegelijk: je weet wat er aan de hand is, maar je weet ook dat er nog geen genezing mogelijk is. Iedereen gaat daar anders mee om, maar de impact van dementie op het leven is voor de meeste mensen groot. En niet alleen voor de mensen met dementie, maar ook voor de partner, familieleden en vrienden. Hoe open ben je er over? Hoe vertel je het aan je omgeving? Hoe ga je om met je emoties? Gasten zijn Sonja Verstraeten en mevr. Raaijmakers, artsen Maxima Medisch Centrum.

 

Verder dit jaar

Doordat verschillende eerder geplande themabijeenkomsten vanwege corona niet zijn doorgegaan, is in het jaarprogramma e.e.a. verschoven. Zo is de viering van het vijfjarig bestaan verplaatst naar december. De volgende bijeenkomsten zijn dinsdag 3 mei (thema: dementie en bewegen) en dinsdag 7 juni (thema: van thuis naar verpleegtehuis).

 

Alzheimer Café Peelland is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten, van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door