Definitieve advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen aangeboden aan de minister van VWS.

Hoe is de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden? In dit advies wordt er antwoord op die vraag gegeven. Niet met panklare oplossingen en kiezelharde garanties; als die te geven zouden zijn, had de vraag niet gesteld hoeven te worden. Wel met perspectieven en oplossingsrichtingen, aansluitend bij initiatieven en bewegingen die nu al zichtbaar zijn.

Dit definitieve advies wijkt op verschillende punten af van de eerste versie die in januari 2020 gepubliceerd is en wel om twee redenen. Allereerst zijn suggesties en commentaren uit het veld verwerkt: suggesties en commentaren die vanuit een gevoelde urgentie vooral aandrongen op aanscherping van de aanbevelingen. Daarnaast zijn de adviezen getoetst aan ervaringen in en met de (ouderen)zorg gedurende de huidige coronacrisis.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door