Dinsdag 1 december mooie start van "Klein" Alzheimer Café Peelland

Mooie sfeervolle "Klein" Alzheimer Café Peelland


Het was een zeer zinvolle bijeenkomst. Doordat de groep klein is ontstaat er vertrouwelijkheid waarin de gasten echt hun verhaal kwijt konden.
Eerst werd teruggekomen op de vorige bijeenkomst, daarna reikten de gespreksleiders verschillende onderwerpen aan.

Ook dit keer was het echt een lotgenotenbijeenkomst met verhalen die, al zijn ze voor iedereen anders, toch voor de aanwezigen herkenbaar zijn. Een gevoel van saamhorigheid.
Het is in deze coronatijd een mooie oplossing voor het niet door kunnen gaan van het reguliere Alzheimer Café.

Als aanwezige vrijwilligers hadden wij na afloop het gevoel dat deze kleine bijeenkomst bijna nog belangrijker voor de gasten was dan het gewone Café, omdat iedereen z’n verhaal kon vertellen en er veel begrip voor elkaar was.
Een nieuwe deelnemer werd blij gemaakt met een bos bloemen na afloop.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door