Film in het Nat Lab dokter Kees 22 maart 2022

Kees is specialist ouderengeneeskunde. Hij werkt op Vitalis Vaandelhof, een afdeling waar Vitalis WoonZorg Groep samen met GGzE, begeleiding geeft aan senioren met psychische problemen en gedragsproblemen. Willy woont sinds ruim een jaar op deze afdeling. Hij heeft dementie en niet aangeboren hersenletsel door meerdere valpartijen tijdens het wielrennen. Hij heeft wisselend last van agressie, wanen en is vaak verzonken in zichzelf. De familie van Willy heeft aangegeven dat hij een euthanasieverklaring heeft en vraagt zich af of dit dan het moment is voor Willy om euthanasie te krijgen. Zijn vrouw en (pleeg)kinderen staan achter zijn wilsverklaring want hij heeft altijd gezegd zo niet te willen leven. Samen met Kees zoeken ze naar wat het beste is voor Willy. Bij deze de link voor meer informatie: https://www.filmmoment.nl/dokterkees/

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door