Intimiteit bij ouderen met dementie

Dienstencentrum De Beiaard
Pastoor De Kleijnhof 21
5721CR Asten
Nederland

Intimiteit is erg belangrijk in een relatie, onafhankelijk van leeftijd. Juíst wanneer er sprake is van ouderdom en dementie, kan het belangrijk zijn om hierover te blijven praten. Op deze avond wordt dit voor vele mensen gevoelige onderwerp besproken en handreikingen gegeven hoe hiermee om te gaan. Onder andere komt aan de orde: ‘Wat is de betekenis van intimiteit, welke veranderingen kunnen er optreden als je ouder wordt en te maken krijgt met dementie en hoe zou je hier mee om kunnen gaan?’ Gastspreker dit keer is Riët Daniël, GZ-psycholoog en seksuoloog bij Archipel Zorggroep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Bankers, tel. 06-28954108 of email: alzheimercafepeelland@gmail.com

Deze activiteit maakt deel uit van