Inzet dagbesteding: nut en meerwaarde bij dementie

Zalencentrum `t Zand
Bestseweg 52
5688 NP Oirschot
Nederland

In de zorg voor een naaste met dementie, kan het voor de mantelzorger steeds moeilijker worden om in de thuissituatie de nodige zorg en opvang te geven. De inzet van een vorm van dagbesteding kan dan uitkomst en ondersteuning bieden. De ondersteuning en zorg voor mensen met dementie is gericht op het bevorderen van het welbevinden en de kwaliteit van leven. Dagbesteding draagt bij aan een zinvolle dag invulling, die activeert, de eigen talenten en kracht van mensen met dementie aanspreekt en benut. Mensen met dementie blijven daarmee deel uitmaken van de samenleving en raken daarvan niet geïsoleerd.

Welke vormen van dagbesteding zijn er in onze regio en wat moet je regelen om hiervan gebruik te kunnen maken? Hoe kan een dag eruit zien? Wie kan helpen om passende dagbesteding voor uw verwant te organiseren? Op al deze vragen geven we deze avond een antwoord.

 

Deze activiteit maakt deel uit van