Penningmeester regionale afdeling

Heb je hart voor mensen met dementie?
Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Je stelt de jaarlijkse begroting op, je beheert de financiële administratie en
verwerkt accuraat de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling. Je bent
actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden. Je
gebruikt het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het handboek
penningmeesters als leidraad voor de financiële verantwoording. Je bent
ongeveer 2 uur per week voor dit werk beschikbaar en we vragen je om een
Verklaring Omtrent Gedrag.
Ben jij:

  • Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen? 
  • Thuis in Word en Excel? 
  • Niet bang om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen? Dan komen we graag met je in contact.

    Je werkzaamheden zijn
  • Het opstellen van een jaarlijks begroting en het bewaken van de uitgaven; 
  • Financiële voortgangsrapportages verzorgen aan bestuur en regio coördinator; 
  • Wekelijks verwerken van declaraties; 
  • Gemeentelijke subsidies aanvragen en verantwoorden.

Heb je interesse?
Bel of mail dan met Mart vd Vorst-Hermens
Secretaris Alzheimer Nederland afd. Zuidoost Brabant
Tel. 06 - 82 05 87 10
zobrabant@alzheimer-nederland.nl

Deze pagina maakt deel uit van