Regionaal zorgprogramma voor dementie op jonge leeftijd regio Eindhoven en de Kempen.

Wanneer dementie op jonge leeftijd optreedt, heeft dat ernstige gevolgen voor zowel degene met dementie als de partner, eventuele kinderen en het sociale netwerk. Artsen denken bij jonge mensen meestal in eerste instantie niet aan dementie, waardoor het niet gemakkelijk ontdekt wordt en de onzekerheid vaak lang duurt. Na een juiste diagnose vergt het leren omgaan met de dementie op jonge leeftijd en de gevolgen ervan veel van de persoon en zijn familie.

Binnen de regio wordt er momenteel nog weinig gedaan ter bevordering van tijdige signalering van dementie op jonge leeftijd. Signalen van dementie op jonge leeftijd worden vaak nog onvoldoende herkend door huisartsen, Arboartsen, bedrijfsartsen en UWV-artsen. Dat is één van de redenen dat het Kernteam dementie op jonge leeftijd regio Eindhoven en de Kempen dit regionale zorgprogramma heeft vertaald van de landelijke ‘Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd’, dat ontwikkeld is door het Kenniscentrum voor Dementie op Jonge Leeftijd in 2013.

Dit regionale zorgprogramma voor jonge mensen met dementie is in de eerste plaats bedoeld voor zorgaanbieders, beroepskrachten en vrijwilligers en andere stakeholders die te maken hebben met de zorg, behandeling en begeleiding voor mensen met (een sterk vermoeden op) dementie op jonge leeftijd. Het zorgprogramma geeft weer hoe, door wie en wanneer zorg is georganiseerd op lokaal niveau. Daarnaast is het zorgprogramma ook bedoeld voor mensen met (een sterk vermoeden op) dementie op jonge leeftijd en hun naasten, zodat zij kunnen zien wat er aan zorg, behandeling en begeleiding wordt aangeboden in de regio.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door