Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Het thema Samen aan tafel is gekozen door de vrijwilligers van Alzheimer Nederland. De gasten van Ontmoeting op dinsdag kwamen met het idee om de burgemeester of een wethouder uit te nodigen. Het was heel waardevol om met het voltallige college te lunchen en in gesprek te zijn. Over langer thuis wonen, hoe dat werkt in de praktijk en wat dan belangrijk is. Over mantelzorg, wat dat betekent en wat er gebeurt als je partner verhuist naar het verpleeghuis. Er kwam van alles aan bod. Het was een fijn gesprek. 

Elke dinsdag bent u van harte welkom bij Ontmoeting op dinsdag tussen 10 – 12 uur. Voor meer informatie email: [email protected] of tel: 0628175137

Op 3 oktober is er een speciale activiteit: ‘Samen zingen’ met het volwassenenkoor van het Centrum voor Muziek en Dans: Con Molto Dedizione. 

Voor meer informatie:
Arianne Valkhof tel. 0628175137