Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Dit concert wordt speciaal georganiseerd om het fysieke en mentale welbevinden van ouderen die één of meerdere chronische aandoeningen hebben te bevorderen.
Laat je uitdagen en stap vooruit. Muziek en beweging worden op een unieke manier gecombineerd. Dit leidt tot sociale, fysieke en mentale verbetering.
De deelname bedraagt €20.
Voor mantelzorgers en begeleiders bedraagt dit €10.
 

Storioniconcert
Storioniconcert