Vacature: Voorlichters

Het bestuur van afdeling Zuidoost Brabant zoekt vrijwilligers die namens afdeling Zuidoost Brabant van Alzheimer Nederland voorlichting willen geven over dementie, de impact van de ziekte en hoe daarmee om te gaan met als doel een dementievriendelijke omgeving.
 

Profiel Voorlichter

• Hij/zij heeft voldoende kennis van de verschillende ziektebeelden behorende bij dementie om veelvoorkomende vragen bij voorlichtingen adequaat te kunnen beantwoorden of is ervaringsdeskundige;

• Hij/zij heeft globaal inzicht in de regionale sociale kaart en kan mensen aan de hand van hun vragen zo nodig doorverwijzen naar de juiste instantie;

• Hij/ zij heeft een goede spreekvaardigheid en kan een groep mensen inspireren en mobiliseren;

• Hij/ zij is bereid om een workshop voorlichting te volgen bij Alzheimer Nederland en zich te conformeren aan de doelstellingen van Alzheimer Nederland;

• Hij/ zij is bereid tot een regulier contact met het afdelingsbestuur.

Wij bieden aan enthousiaste kandidaten een basistraining Voorlichting aan, ondersteuning vanuit het landelijke bureau, de mogelijkheid tot het deelnemen aan andere trainingsbijeenkomsten en vergoeding van gemaakte kosten.

Dit betreft een vacature voor vrijwilligerswerk.
 

Eigenschappen

De voorlichter…

• Is helder in mondelinge communicatie voor grote groepen;

• Blijft rustig en vriendelijk;

• Weet een vertrouwde, veilige en open sfeer op te roepen in een groep;

• Kan zich voorstellen hoe het is om een naaste met dementie te hebben, ervoor te zorgen en weet wat er allemaal op iemand afkomt als verzorger;

• Staat open om anderen te raadplegen als hij/zij het antwoord op vragen zelf niet weet;

• Staat open voor ouderen die zich zorgen maken over het geheugen of veranderd gedrag van henzelf of een familielid;

• Spreekt open en concreet over een onderwerp waarop een taboe ligt bij velen;

• Houdt zich aan de vooraf afgesproken tijd.

In Zuid-Oost Brabant bouwen we aan een team van voorlichters die op veel plekken informatie geven over dementie en de impact daarvan. Je kunt hierbij denken aan diverse verenigingen (kaartclub, zangvereniging, hengelsport, biljartvereniging, kerken en dergelijke) maar ook aan winkeliers, bibliotheken, scholen, enz.
 

Locatie

Diverse gemeenten in regio Zuidoost- Brabant
 

Aantal werkdagen/ uur per week

In overleg op tijden en data dat de voorlichter kan.
 

Minimum leeftijd

21 jaar.
 

Aantal plaatsen

11 plaatsen


Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Henk van den Heuvel, mailadres: henkvandenheuvel@onsmail.nl, telefoon: (06) 42991953.

Deze pagina maakt deel uit van