Veiligheid en vrijheid bij dementie.

Dienstencentrum De Beiaard
Pastoor De Kleijnhof 21
5721CR Asten
Nederland

Gast: Francien van de Ven, referentiepersoon dementie.

Bij dementie kunnen vrijheid en veiligheid onder druk komen te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden? Onze gast van vanavond – Francien van de Ven, referentiepersoon dementie – schets via korte filmpjes praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen en gaat graag met de bezoekers van het café in gesprek over dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Bankers, tel. 06-28954108 of e-mail: alzheimercafepeelland@gmail.com

Deze activiteit maakt deel uit van